Kontakty

Z Space Telecom s.r.o.

Identifikační číslo: 07215622

Sídlo: Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 186 00 Praha 8

Telefon: +420 777 906 718

E-mail:
Oddělení řízení Z-Manage: info@zspacetele.com
Oddělení prodeje Z-Sales: sales@zspacetele.com
Tým podpory Z-Support Team: support@zspacetele.com